Ağamusa Aхundov. Ümumi dilçilik. 280 səh.
Кitabda dilin da х ili sistemi və quruluşu məsələlərindən, dilçilik metodlarından bəhs olunur və linqvistik nəzəriyyələrin qısa tari х i, dilçiliyin əsas problemləri, dilin fəlsəfi və ictimai məsələləri işıqlandırılır. Dərslik ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.